0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
0 EP
Nghị định 32/2015/NĐ-CP Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Nghị định này quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng bao gồm tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng, dự toán gói thầu, giá xây dựng, chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng …

Nghị định này thay thế Nghị định 112/2009/NĐ-CP.

(hmc)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi