0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết 1/500 khu đô thị Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg), (.pdf), (.xls), (.jpg).

Ngày 24/4/2019, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu chức năng tỷ lệ 1/2000 khu đô thị mới trung tâm phía nam thành phố Uông Bí (phân khu I) tại phường Yên Thanh và phường Quang Trung, thành phố Uông Bí. Đồ án là bước tiếp theo cụ thể hóa bức tranh quy hoạch chung của thành phố, định hình các khu trung tâm dịch vụ, công cộng, khu ở, cây xanh của thành phố nhằm tạo dựng không gian sống, không gian hoạt động kinh tế cho đô thị và định hướng các quỹ đất để triển khai các quy hoạch chi tiết

- Được phê duyệt tại: QĐ Số:  9001/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Quang Trung tại phường Quang Trung, thành phố Uông Bí

- Mục tiêu Quy hoạch chi tiết 1/500 khu đô thị Quang Trung, phường Quang Trung: Cụ thể hóa nội dung đồ án Quy hoạch chung xây dựng thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đến 2030 và tầm nhìn đến 2050 đã được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt. Cụ thể hóa nội dung đồ án Quy hoạch phân khu chức năng tỷ lệ 1/2000 khu đô thị mới trung tâm phía nam thành phố Uông Bí (phân khu I) tại phường Yên Thanh và phường Quang Trung, thành phố Uông Bí đã được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt.. Xây dựng hình ảnh khu đô thị mới, hiện đại, văn minh đồng bộ về cơ sở hạ tầng kĩ thuật, đáp ứng nhu cầu về đất ở cho người dân; tạo dựng không gian phong phú góp phần vào xây dựng cảnh quan hình ảnh của toàn đô thị.

- Thời điểm quy hoạch: năm 2019

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết 1/500 khu đô thị Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

+ Các văn bản pháp lý

+ Các bảng tính toán

- Bản vẽ:

+ Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

+ QH A0: Ranh giới quy hoạch

+ QH A0: Vị trí quy hoạch

+ Bản đồ quy hoạch nền

+ Bản đồ quy hoạch cây xanh

+ QH 01: Vị trí trong khu vực phân khu thành phố Uông Bí

+ QH 02A: Bản vẽ hiện trạng quy hoạch sử dụng đất

+ QH 02B: Bản vẽ hiện trạng bảo vệ môi trường

+ QH 03: Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất Uông Bí

+ QH 04: Bản đồ kiến trúc cảnh quan Uông Bí

+ QH 06A: Bản đồ quy hoạch hệ thống giao thông

+ QH 06B: Bản vẽ quy hoạch chỉ giới đường đo

+ QH 07: Bản vẽ khối lượng san nền

+ QH 08: Bản vẽ quy hoạch hệ thống thoát nước mưa

+ QH 09: Bản vẽ hệ thống cấp nước

+ QH 10: Bản vẽ hệ thống thoát nước thải

+ QH 11.1: Bản vẽ hệ thống cấp điện sinh hoạt

+ QH 11.2: Bản vẽ hệ thống cấp điện chiếu sáng

+ QH 12: Bản vẽ hiện trạng hệ thống thông tin liên lạc

+ Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược

+ Bản đồ quy hoạch tổng hợp

+ Bản vẽ nền hiện trạng kiến trúc

(huycuong-Thanhphuong99-Acvn15)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi