0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tại khu I phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Định dạng tài liệu: (.doc)

Thành phố Uông Bí trực thuộc tỉnh Quảng Ninh được thành lập vào ngày 25/02/2011 và được công nhận là đô thị loại II ngày 28/11/2013 theo Quyết định số 2306/QĐ – TTg. Nằm ở vị trí  Trung tâm tam giác kinh tế Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh, là đầu mối giao thông quan trọng của vùng Đông Bắc cả vể đường bộ và đường thủy. Với nhiều tiềm năng, thế mạnh được bộc lộ, Uông Bí đang trên con đường trở thành một trong những đô thị công nghiệp, dịch vụ, du lịch và là đầu mối giao lưu quan trọng giữa vùng Duyên hải phía Bắc với tỉnh Quảng Ninh. Hơn nữa, trong những năm qua Thành phố Uông Bí không ngừng phát triển về kinh tế, văn hóa và xã hội. Mức sống người dân được nâng cao, nhu cầu về nhà ở cũng tăng lên.Vì vậy thành phố  Uông Bí đang cần tập trung đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, chỉnh trang và phát triển đô thị.

- Được phê duyệt tại: Số: 26/TTr – C.ty V/v: xin phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư tại khu I phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

- Mục tiêu quy hoạch: Quy hoạch chi tiết khu dân cư Khu I, phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí đã được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt của Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi Miền Đông tại Quyết định số 472/QĐ – UBND ngày 21/02/2010. Đã có một số khu vực được rao bán và đi vào sử dụng. Tuy nhiên, do không giải phóng được mặt bằng của một số khu vực nên cần phải điều chỉnh lại một số chức năng và quy mô của khu đất quy hoạch. Điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu dân cư để cập nhật thay đổi trong quá trình xây dựng, phát triển và sử dụng. Tạo thuận lợi cho công ty lập hồ sơ lại toàn bộ dự án để thuận tiện cho quản lý xây dựng.Thúc đẩy hoàn thiện bộ mặt đô thị, nâng cao mức sống cho người dân và tạo điều kiện cho sự phát triển toàn diện của thành phố Uông Bí

- Thời điểm điều chỉnh quy hoạch: năm 2014

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tại khu I phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí

+ Các văn bản pháp lý

(huycuong-Thanhphuong99-Acvn15)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi