0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị mới STK An Bình quận Ninh Kiều - thành phố Cần Thơ

Định dạng tài liệu: (.dwg), (.pdf)

Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị mới STK An Bình quận Ninh Kiều - thành phố Cần Thơ được UBND thành phố Cần Thơ phê duyệt tại Quyết định số 1885/QĐ-UBND ngày 09 tháng 09 năm 2020

* Thời điểm lập Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị mới STK An Bình quận Ninh Kiều - thành phố Cần Thơ: năm 2020

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị mới STK An Bình quận Ninh Kiều - thành phố Cần Thơ

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ sơ đồ vị trí

+ QH 02: Bản vẽ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật

+ QH 03: Bản vẽ đánh giá đất xây dựng

+ QH 04: Bản vẽ hiện trạng sử dụng đất

+ QH 05: Bản vẽ quy hoạch tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

+ QH 06: Bản vẽ quy hoạch giao thông, chỉ giới xây dựng và đường đỏ

+ QH 07: Bản vẽ quy hoạch cấp nước

+ QH 08: Bản vẽ quy hoạch thoát nước mưa

+ QH 09: Bản vẽ quy hoạch thoát nước sinh hoạt

+ QH 10: Bản vẽ quy hoạch cấp điện

+ QH 11: Bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

+ QH 12: Bản vẽ thiết kế đô thị

(tungbn-levietanh-qtrinh98-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi