0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu bến cảng Mỹ Thuỷ, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf), (.jpg)

Quảng Trị là một trong 6 tỉnh thuộc vùng Kinh tế trọng điểm Miền Trung, nằm ở

cực phía Bắc, thuộc khu vực đầu tuyến. Hành lang kinh tế Đông- Tây, tỉnh Quảng Trị là một trong những cửa ngõ thông thương quốc tế, có vị thế liên kết đặc biệt với sự phát triển của các nước trong tiểu vùng, đồng thời cũng là tỉnh có vị trí và vai trò rất quan trọng vùng Biên giới Việt - Lào,với những tiềm năng và cơ hội để phát triển các ngành kinh tế biển, kinh tế cửa khẩu, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh & khu vực. Khu bến cảng Mỹ Thủy nằm ở khu vực ven biển huyện Hải Lăng được định hướng sẽ trở thành một cảng biển lớn tại khu vực miền Trung, góp phần khai thác các lợi thế chiến lược liên quan đến lĩnh vực logistic từ tuyến hành lang kinh tế Đông – Tây, tạo động lực thu hút đầu tư, thúc đẩy sự phát triển kinh tế Đông Nam Quảng trị. Vị trí tiếp giáp được xác định như sau:

+ Phía Đông Bắc: Giáp biển Đông.

+ Phía Đông Nam: Giáp đường Quốc lộ 15D và Nhà máy Nhiệt điện (khu đất số 21 của Quy hoạch phân khu).

+ Phía Tây Nam: Giáp đường nối Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị đến Cảng Cửa Việt (đường trung tâm trục dọc Khu kinh tế Đông Nam) và các khu đất bố trí: (1) Khu dịch vụ hậu cần cảng, hỗ trợ phát triển cảng biển; (2) Khu phi thuế quan; (3) Khu trung tâm xúc tiến đầu tư, giới thiệu sản phẩm, thưong mại dịch vụ.

+ Phía Tây Bắc: Giáp đất quy hoạch Khu phức họp năng lượng (khu đất số 23 của Quy hoạch phân khu).

- Mục tiêu quy hoạch: Hình thành Khu bến cảng Mỹ Thủy thuộc Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị; đầu tư xây dựng và kinh doanh khu bến cảng chuyên dùng phục vụ chủ yếu cho các cơ sở công nghiệp trong Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, kết hợp thu hút lượng hàng hóa quá cảnh cho Lào, Đông Bắc Thái Lan trên tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây; bảo đảm tiếp nhận tàu có trọng tải đến 100.000 tấn. Cụ thể hóa theo định hướng Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch phân khu xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 1, tỷ lệ 1/2000; Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

- Được phê duyệt tại quyết định số: 159/QĐ - KTT về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu bến cảng Mỹ Thuỷ, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

- Thời điểm quy hoạch: năm 2022

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu bến cảng Mỹ Thuỷ, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

+ Văn bản pháp lý đi kèm

- Bản vẽ (jpg):

+ Bản đồ quy hoạch hiện trạng sử dụng đất kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng

+ Bản đồ quy hoạch tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan  

+ Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ Bản đồ quy hoạch giao thông chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng

+ Bản đồ quy hoạch tổng hệ thống đường dây đường ống

(ThanhThao Acudvn19)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi