0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 Khu đô thị thương mại và du lịch Văn Giang, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên (ECOPARK)

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2016

Tỷ lệ: 1/500

Diện tích nghiên cứu khoảng: 499,07 ha. Thuộc huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

Toàn bộ khu vực quy hoạch được giới hạn như sau:

·         Phía Bắc giáp xã Đa Tốn, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội;

·         Phía Nam giáp thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên;

·         Phía Đông giáp xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên;

·         Phía Tây giáp xã Xuân Quan, xã Phụng Công, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm bản vẽ (định dạng file cad .dwg) và thuyết mình (định dạng file word):

1. Phần bản vẽ quy hoạch:

- QH01: Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

- QH02: Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng

- QH03: Bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật

- QH04: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

- QH05: Quy hoạch quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan

- QH08A: Quy hoạch mạng lưới giao thông

- QH07A: Quy hoạch chỉ giới đường đỏ - Chỉ giới xây dựng

- QH07B: Mặt cắt ngang chỉ giới đường đỏ - Chỉ giới xây dựng

- QH08B: Quy hoạch san nền

- QH08C: Quy hoạch Thoát nước mưa

- QH08D: Quy hoạch cấp nước

- QH08E: Quy hoạch hệ thống thoát nước thải

- QH08F: Quy hoạch hệ thống cấp điện

- QH08G: Quy hoạch thông tin liên lạc

2. Thuyết minh

- Chương 1: Mở đầu

- Chương 2: Đặc điểm hiện trạng khu đất xây dựng

- Chương 3: Xem xét quy hoạch chi tiết đã được duyệt

- Chương 4: Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của đồ án

- Chương 5: Đề xuất quy hoạch

- Chương 6: Đánh giá tác động môi trường chiến lược

- Chương 7: Kết luận và kiến nghị

- Chương 8: Quy định quản lý theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị thương mại và du lịch Văn Giang (ECOPARK)

- Chương 9: Các phụ lục

- Chương 10: Các bản vẽ thu nhỏ

 (ht-3ae-22)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi