0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung thành phố Sông Công đến năm 2040 - tỉnh Thái Nguyên

Định dạng tài liệu: (.pdf), (.png)

Quy hoạch chung thành phố Sông Công đến năm 2040 - tỉnh Thái Nguyên

- Phạm vi lập quy hoạch chung thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2040 được xác định toàn bộ diện tích tự nhiên của thành phố Sông Công (gồm 07 phường: Bách Quang, Cải Đan, Lương Châu, Lương Sơn, Mỏ Chè, Phố Cò, Thắng Lợi và 04 xã: Bá Xuyên, Bĩnh Sơn, Tân Quang, Vinh Sơn), có tổng diện tích tự nhiên 9837,07 ha. Phạm vi ranh giới được xác định như sau: Phía Đông giáp huyện Phú Bình và thị xã Phổ Yên; Phía Tây giáp thị xã Phổ Yên và thành phố Thái Nguyên; Phía Nam giáp thị xã Phổ Yên; Phía Bắc giáp thành phố Thái Nguyên.

- Được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt tại Quyết định số 2359/QĐ-UBND ngày 09 tháng 07 năm 2019

- Mục tiêu của đồ án Quy hoạch chung thành phố Sông Công đến năm 2040 - tỉnh Thái Nguyên : Xây dựng thành phố Sông Công Là một đô thị công nghiệp của tỉnh Thái Nguyên, là trung tâm kinh tế, văn hóa, du lịch, khoa học kỹ thuật khu vực phía Nam của tỉnh Thái Nguyên. Phát triển Thành phố Sông Công trên nền tảng khu vực trung tâm hiện hữu theo mô hình đô thị sinh thái, công nghiệp, đa trung tâm gắn với việc hình thành các khu chức năng: Trung tâm lịch sử hiện hữu; trung tâm giáo dục - đào tạo, y tế chất lượng cao, thương mại - dịch vụ, tài chính - ngân hàng; các khu cải tạo nâng cấp; khu phát triển mới; khu vực phát triển công nghiệp, logistic phía Bắc; khu vực du lịch sinh thái gắn với nông nghiệp chất lượng cao phía Tây; khu dự trữ phát triển và nông nghiệp đô thị.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2019

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung thành phố Sông Công đến năm 2040 - tỉnh Thái Nguyên

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng đến năm 2040

+ QH 02: Bản đồ định hướng phát triển không gian đô thị đến năm 2040

+ QH 03: Bản đồ định hướng phát triển hệ thống giao thông

(quynhtrinh-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi