* Năm thực hiện: Sơn La: 2016

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

1. Thuyết minh:

- Quy định quản lý

- Các văn bản pháp lý

2. Phần bản vẽ quy hoạch:

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất và kiến trúc cảnh quan

- Bản đồ ký hiệu sử dụng đất

- Bản đồ nền hiện trạng

- Bản đồ nền quy hoạch ngoại thị

-Bản đồ nền quy hoạch nội thị

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

(bnt-pmh-hva-Acvn9)

Date published: 05.02.2021 | 15:01
Available in Ebook

Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Sơn La đến năm 2045.

* Năm thực hiện: Sơn La: 2016

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

1. Thuyết minh:

- Quy định quản lý

- Các văn bản pháp lý

2. Phần bản vẽ quy hoạch:

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất và kiến trúc cảnh quan

- Bản đồ ký hiệu sử dụng đất

- Bản đồ nền hiện trạng

- Bản đồ nền quy hoạch ngoại thị

-Bản đồ nền quy hoạch nội thị

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

(bnt-pmh-hva-Acvn9)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]