Bản đồ Định hướng phát triển không gian toàn đô thị  nằm trong đồ án Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file ảnh khổ lớn (9.523x13.090 pixel) (.jpg), dung lượng >60MB

(b)

Date published: 09.02.2015 | 09:31
Available in Ebook

Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050- Bản đồ Định hướng phát triển không gian toàn đô thị - Khổ lớn

Bản đồ Định hướng phát triển không gian toàn đô thị  nằm trong đồ án Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file ảnh khổ lớn (9.523x13.090 pixel) (.jpg), dung lượng >60MB

(b)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]