Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*Bản vẽ hạ tầng:

QH-01: Bản đồ hiện trạng tổng hợp

QH-02: Bản đồ quy hiện trạng sử dụng đất

QH-03: Bản đồ quy hoạch định hướng không gian

QH-04: Bản đồ quy hoạch định hướng sử dụng đất

QH-05: Bản đồ quy hoạch định hướng phát triển không gian

QH-06: Bản đồ quy hoạch xây dựng

QH-07: Bản đồ quy hoạch định hướng hạ tầng

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(3ae-acvn13)

Date published: 31.08.2019 | 16:20
Available in Ebook

Điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*Bản vẽ hạ tầng:

QH-01: Bản đồ hiện trạng tổng hợp

QH-02: Bản đồ quy hiện trạng sử dụng đất

QH-03: Bản đồ quy hoạch định hướng không gian

QH-04: Bản đồ quy hoạch định hướng sử dụng đất

QH-05: Bản đồ quy hoạch định hướng phát triển không gian

QH-06: Bản đồ quy hoạch xây dựng

QH-07: Bản đồ quy hoạch định hướng hạ tầng

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(3ae-acvn13)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]