0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*Bản vẽ hạ tầng:

QH-01: Bản đồ hiện trạng tổng hợp

QH-02: Bản đồ quy hiện trạng sử dụng đất

QH-03: Bản đồ quy hoạch định hướng không gian

QH-04: Bản đồ quy hoạch định hướng sử dụng đất

QH-05: Bản đồ quy hoạch định hướng phát triển không gian

QH-06: Bản đồ quy hoạch xây dựng

QH-07: Bản đồ quy hoạch định hướng hạ tầng

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(3ae-acvn13)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi