0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới xã Ngọc Hòa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2020

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tổng hợp

* Bản vẽ

QH-01: Bản đồ hiện trạng tổng hợp

QH-02: Bản đồ hiện hiện trạng sử dụng đất

QH-03: Bản đồ quy hoạch không gian

QH-04: Bản đồ quy hoạch sản xuất đất nông nghiệp

QH-05: Bản đồ quy hoạch xây dựng

QH-06: Bản đồ quy hoạch định hướng hạ tầng kỹ thuật(giao thông và cấp điện)

QH-07: Bản đồ quy hoạch định hướng hạ tầng kỹ thuật(cấp nước và thoát nước)

QH-08: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

QH-09: Bản vẽ mẫu các công trình hạ tầng kĩ thuật

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh(.doc)

(3ae-acvn13)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi