Thông tin quy hoạch:

-Thời gian lập quy hoạch: năm 2012

-Vị trí: Phường Đại Yên, Hà Khẩu – Thành phố Hạ Long – Tỉnh Quảng Ninh

Thành phần hồ sơ:

1,Bản vẽ

2,Thuyết minh

Xem chi tiết thành phần và định dạng file bên dưới:

 

(bt)

Date published: 21.07.2016 | 02:05
Available in Ebook

Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị thương mại – du lịch sinh thái tại phường Đại Yên và Hà Khẩu

Thông tin quy hoạch:

-Thời gian lập quy hoạch: năm 2012

-Vị trí: Phường Đại Yên, Hà Khẩu – Thành phố Hạ Long – Tỉnh Quảng Ninh

Thành phần hồ sơ:

1,Bản vẽ

2,Thuyết minh

Xem chi tiết thành phần và định dạng file bên dưới:

 

(bt)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]