0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
50 EP
Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu du lịch văn hóa quan họ Cổ Mễ- Phường Vũ Minh- TP Bắc Ninh

Đồ án tốt nghiệp KTS quy hoạch bao gồm 11bản vẽ (định dạng JPG):

-QH01: Bản đồ vị trí và mối liên hệ vùng

-QH02: Vị trí điều chỉnh quy hoạch chi tiết trong quy hoạch chung Thành phố Bắc Ninh tỉ lệ 1/10000

-QH03: Bản đồ đánh giá hiện trạng tổng hợp tỉ lệ 1/500

-QH04: Bản đồ đánh giá hiện trạng khu vực tỉ lệ 1/2000

-QH05: Các sơ đồ nghiên cứu lý thuyết

-QH06: Cơ cấu sử dụng đất phương án so sánh tỉ lệ 1/2000

-QH07: Cơ cấu sử dụng đất phương án chọn tỉ lệ 1/2000

-QH08: Bản đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan tỉ lệ 1/500

-QH09: Phối cảnh tổng thể

-QH10: Quy hoạch mạng lưới giao thông

-QH11: Quy hoạch cây xanh

(ht-ttmh)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi