Đồ án tốt nghiệp - Cầu nhịp liên tục đúc hẫng, cầu dẫn nhịp I33m và Cầu dây văng, cầu dẫn dầm I33m
100 EP
Đồ án thiết kế kỹ thuật cầu đúc hẫng nút giao Đồng Văn
15 EP
Nghiên cứu ứng dụng chương trình Midas-Civil trong phân tích kết cấu và cầu
30 EP
Đồ án Thiết kế cầu bê tông cốt thép dự ứng lực đúc hẫng cân bằng
15 EP
Đồ án Thiết kế cầu liên tục bê tông cốt thép dự ứng lực thi công theo công nghệ đúc hẫng cân bằng
15 EP
Đồ án thiết kế thi công kết cấu nhịp cầu Hàm Luông tỉnh Bến Tre
150 EP
Đồ án thi công cầu BTCT dư ứng lực bằng phương pháp đúc hẫng cân bằng
25 EP
Chuyên đề Xây dựng cầu BTCT bằng công nghệ đúc hẫng
15 EP
Đồ án thiết kế thi công kết cấu nhịp cầu 3 nhịp bằng phương pháp đúc hẫng
150 EP
Đồ án thiết kế thi công dầm bằng phương pháp đúc hẫng cầu Đồng Văn
150 EP
Trang 1/2
1
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]