Phương án tài chính dự án nhà ở xã hội chung cư 25 tầng
150 EP
Tổng quan về công tác định giá xây dựng
15 EP
TT 01/2015/TT-BXD Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng
0 EP
Giáo trình bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ sư định giá xây dựng
15 EP
TT 06/2010/TT-BXD Hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình
0 EP
Tiểu luận: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện định giá đất đô thị tại nước ta
15 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]