Các vấn đề liên quan đến tính toán công trình trên nền đá
25 EP
Kiểm toán thiết kế tường chắn chiều cao Htb =3,5m
25 EP
File Excel Kiểm toán thiết kế tường chắn chiều cao Htb =1,5m
25 EP
Giáo trình Ổn định công trình
15 EP
TCVN 8870:2011 Thi công và nghiệm thu neo trong đất dùng trong công trình giao thông vận tải
0 EP
TCVN 8860-12:2011 Bê tông nhựa - phương pháp thử - phần 12: xác định độ ổn định còn lại của bê tông nhựa
0 EP
TCVN 8860-1: 2011 Bê tông nhựa - phương pháp thử - phần 1: xác định độ ổn định, độ dẻo marshall
0 EP
TCVN 8817-3:2011 Nhũ tương nhựa đường a xít - phương pháp thử - phần 3: xác định độ lắng và độ ổn định lưu trữ
0 EP
TCVN 9403:2012 Gia có đất nền yếu - phương pháp trụ đất xi măng
0 EP
Cơ học đất tập 2
15 EP
Trang 1/2
1
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]