Nghị định số 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
0 EP
Tổng mức đầu tư và phương án tài chính dự án đầu tư theo hình thức BT
300 EP
Tiêu đề	Nghị định 23/2016/NĐ-CP Về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng  Chủ đề	Tiêu chuẩn quy phạm-Hạ tầng kỹ thuật  Phần nội dung	1. Nghị định này quy định về các hoạt
0 EP
Nghị định 59:2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng
0 EP
Nghị định 32/2015/NĐ-CP Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
0 EP
Nghị định 88/2007/NĐ-CP Về thoát nước đô thị và khu công nghiệp
0 EP
Nghị định số 114/2010/NĐ-CP Về bảo trì công trình xây dựng
0 EP
Thông tư số 33/2013/TT-BLDTBXH về việc áp dụng mức lương tối thiểu vùng
0 EP
Nghị định số 182/2013/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng
0 EP
Nghị định số 121/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng
0 EP
Trang 1/4
1
... 4
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]