Bản vẽ Kỹ thuật thi công đường
70 EP
Bài giảng máy làm đường
15 EP
Thuyết minh: Chỉ dẫn thiết kế kỹ thuật thi công và nghiệm thu đường Bê tông nhựa
25 EP
Thuyết minh: Thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa
25 EP
TCVN 8860-12:2011 Bê tông nhựa - phương pháp thử - phần 12: xác định độ ổn định còn lại của bê tông nhựa
0 EP
TCVN 8860-11:2011 Bê tông nhựa - phương pháp thử - phần 11: xác định độ rỗng lấp đầy nhựa
15 EP
TCVN 8860-10:2011 Bê tông nhựa - phương pháp thử - phần 10: xác định độ rỗng cốt liệu
0 EP
TCVN 8860-9:2011 Bê tông nhựa - phương pháp thử - phần 9: xác định độ rỗng dư
0 EP
TCVN 8860-8:2011 Bê tông nhựa - phương pháp thử - phần 8: xác định hệ số độ chặt lu lèn
0 EP
TCVN 8860-7:2011 Bê tông nhựa - phương pháp thử - phần 7: xác định độ góc cạnh của cát
0 EP
Trang 1/3
1
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]