Tiểu luận công nghệ hạ giếng chìm hơi ép
15 EP
Các hiện tượng hư hỏng kết cấu nền mặt đường trên các công trình ngầm và đề xuất giải pháp xử lý
15 EP
Giáo trình Kỹ thuật đô thị
15 EP
QCVN 08:2009/BXD Công trình ngầm đô thị - Phần 2: Gara ô tô
0 EP
QCVN 08:2009/BXD Công trình ngầm đô thị - Phần 1: Tàu điện ngầm
0 EP
Tunnels et ouvrages souterrains: methodes dexecution
15 EP
Các tác động môi trường tiềm tàng của các công trình ngầm và biện pháp khắc phục giảm thiểu
15 EP
Phương pháp thi công hở trong xây dựng công trình ngầm thành phố
15 EP
Một số ý kiến về vấn đề xây dựng công trình ngầm đô thị ở Việt Nam
15 EP
Một số vấn đề thiết kế quy hoạch và cấu tạo công trình ngầm đô thị
15 EP
Trang 1/2
1
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]