Chi tiết ga thăm Hào kỹ thuật - 1.4m
20 EP
Cấu tạo chi tiết ga nước thải B300 ( ga vét lòng mo)
35 EP
Cấu tạo chi tiết ga thu trực tiếp D400
25 EP
Bản vẽ thiết kế chi tiết giếng thu nước mưa bê tông cốt thép. Kích thước dài x rộng > 0.9 m x 1.2 m
25 EP
Bản vẽ thiết kế chi tiết ga thăm bê tông cốt thép thoát nước mưa. Kích thước BxH > 2mx3m
30 EP
Bản vẽ chi tiết Ga thăm thu BTCT cống D1200
15 EP
Bản vẽ chi tiết Ga thăm thu BTCT cống D600
15 EP
Bản vẽ chi tiết cấu tạo các loại ga thăm cống D1200 - thoát nước mưa
30 EP
Bản vẽ chi tiết cấu tạo ga thăm cống D1000 - thoát nước mưa
25 EP
Trang 1/2
1
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]