Chi tiết xử lý thoát nước hào kỹ thuật
20 EP
Chi tiết xử lý giao cắt hào kỹ thuật và cống thoát nước
40 EP
Chi tiết hào kỹ thuật trên hè và dưới đường -1.4m
30 EP
Chi tiết ga thăm Hào kỹ thuật - 1.4m
20 EP
Chi tiết chống thấm hào kỹ thuật
20 EP
Chi tiết bố trí đường dây, đường ống trong hào kỹ thuật
20 EP
Bản vẽ hào kỹ thuật bê tông cốt thép
25 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]