Đồ án tốt nghiệp Quản lý đô thị: Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc Thành phố Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ
50 EP
Quản lý Quy hoạch xây dựng tuyến phố Ngô Gia Tự - Quận Long Biên-TP Hà Nội
15 EP
Thông tư số 07/2011/TT-BXD Hướng dẫn xác định chi phí lập quy chế quản lý quy hoạch
0 EP
Bài giảng Quản lý tham vấn cộng đồng trong công tác qui hoạch chi tiết đô thị
15 EP
Thông tư 09/2010/TT-BXD Quy định việc lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới
0 EP
Nghị định số 08/2005/NĐ-CP Về quy hoạch xây dựng
0 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]