Biện pháp thi công Nhà 4 tầng lắp ghép sàn panel
50 EP
Hồ sơ thiết kế thi công - Cầu Vòm bê tông cốt thép, 1 nhịp dài 14m, rộng 6M
300 EP
Hồ sơ thiết kế thi công Cầu bê tông cốt thép Dự ứng lực, chiều dài nhịp 24,5M mặt cắt chữ I-Khổ cầu 12M
300 EP
Hồ sơ thiết kế thi công Cầu bê tông cốt thép Dự ứng lực, chiều dài nhịp 24,5M mặt cắt chữ I - Khổ cầu 40M
300 EP
Bản vẽ thi công - Bố trí chung và chi tiết cọc khoan nhồi cầu 1 nhịp
50 EP
Đồ án Thiết kế cầu qua sông Nhuệ
20 EP
Đồ án tổ chức thi công kết cấu nhịp cầu
100 EP
Đồ án tổ chức thi công kết cấu nhịp cầu thụ động
100 EP
Bài giảng Tổng thế các biện pháp thi công các dạng nhịp cầu
20 EP
Đồ án tổ chức thi công Thiết kế cầu dầm bản rỗng lắp ghép
20 EP
Trang 1/4
1
... 4
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]