Hồ sơ thiết kế trạm bơm tiêu – 6 tổ bơm – công suất 1 tổ 4.000m3h – Phần 3:Dự toán
100 EP
Hồ sơ thiết kế trạm bơm tiêu – 6 tổ bơm – công suất 1 tổ 4.000m3h – Phần 2: Bản vẽ
150 EP
Hồ sơ thiết kế trạm bơm tiêu - 6 tổ bơm - công suất 1 tổ 4.000m3h - Phần 1:Thuyết minh
50 EP
Bể nước cứu hỏa 100m3- Phần II
25 EP
Bể nước cứu hỏa 100m3- Phần I
25 EP
Trạm bơm cứu hỏa
40 EP
Báo cáo Khảo sát địa hình dự án phát triển trạm bơm điện
15 EP
Hồ sơ thiết kế trạm bơm thủy lợi
300 EP
Công trình lấy nước và tháo nước của trạm bơm
15 EP
Trang 1/2
1
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]