Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2010

Tỷ lệ bản vẽ:  1/5.000

Diện tích: 6.697,76 ha

Vị trí: xã Bình Nguyên – huyện Kiến Xương – tỉnh Thái Bình

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Bản đồ đánh giá hiện trạng tổng hợp

- Bản đồ định hướng phát triển mạng lưới điểm dân cư nông thôn và vùng sản xuất nông nghiệp đến năm 2020

- Bản đồ định hướng phát triển hệ thống giao thông và cấp điện

- Bản đồ định hướng phát triển hệ thống thủy lợi, cấp, thoát nước và vệ sinh môi trường

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(b)

Date published: 05.08.2015 | 11:17
Available in Ebook

Quy hoạch xây dựng Nông thôn mới xã Bình Nguyên – huyện Kiến Xương – tỉnh Thái Bình

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2010

Tỷ lệ bản vẽ:  1/5.000

Diện tích: 6.697,76 ha

Vị trí: xã Bình Nguyên – huyện Kiến Xương – tỉnh Thái Bình

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Bản đồ đánh giá hiện trạng tổng hợp

- Bản đồ định hướng phát triển mạng lưới điểm dân cư nông thôn và vùng sản xuất nông nghiệp đến năm 2020

- Bản đồ định hướng phát triển hệ thống giao thông và cấp điện

- Bản đồ định hướng phát triển hệ thống thủy lợi, cấp, thoát nước và vệ sinh môi trường

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(b)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]