0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung xây dựng xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông đến năm 2030 tỷ lệ 1/5000 tỉnh Phú Thọ

Định dạng tài liệu: (.dwg), (.doc), (.pdf)

Xã Vạn Xuân nằm ở trung tâm huyện Tam Nông, có vị trí địa lý:

+ Phía đông giáp huyện Lâm Thao

+ Phía tây giáp xã Lam Sơn

+ Phía nam giáp xã Hương Nộn và xã Thọ Văn

+ Phía bắc giáp xã Bắc Sơn và xã Thanh Uyên. Xã Vạn Xuân có diện tích 23,58 km², dân số năm 2018 là 13.211 người, mật độ dân số đạt 560 người/km². Địa bàn xã Vạn Xuân hiện nay trước đây vốn là ba xã: Cổ Tiết, Tam Cường, Văn Lương. Trước khi sáp nhập, xã Tam Cường có diện tích 4,26 km², dân số là 2.612 người, mật độ dân số đạt 613 người/km². Xã Văn Lương có diện tích 8,03 km², dân số là 4.457 người, mật độ dân số đạt 555 người/km². Xã Cổ Tiết có diện tích 11,29 km², dân số là 6.142 người, mật độ dân số đạt 544 người/km².

- Thời điểm quy hoạch: năm 2021

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Bản vẽ (dwg):

+ QH02: Bản đồ quy hoạch hiện trạng tổng hợp đánh giá đất xây dựng

(NgânHT- ThanhThao Acudvn21)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi