0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch phát triển Công nghệ thông tin đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020, tỉnh Bắc Kạn

* Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf)

 - Công nghệ thông tin ngày nay đã và đang được ứng dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực, góp phần vào sự tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và làm thay đổi cơ bản cách quản lý, học tập, làm việc của con người. Rất nhiều nước đã coi sự phát triển công nghệ thông tin và truyền thông là hướng ưu tiên trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội. Thế giới dưới những tác động của công nghệ thông tin và truyền thông, đang đi vào nền kinh tế tri thức, trong đó công nghệ thông tin có một vai trò quyết định

* Thông tin đồ án quy hoạch:

- Được UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt tại Quyết định số 2619/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2009

- Mục tiêu của đồ án Quy hoạch phát triển Công nghệ thông tin: là Nâng cao vai trò quản lý Nhà nước về lĩnh vực công nghệ thông tin. Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính Nhà nước, nâng cao hiệu quả của chính quyền, từng bước xây dựng chính quyền điện tử, cung cấp các dịch vụ công. Làm cơ sở để các doanh nghiệp đầu tư đúng định hướng của Nhà nước trong từng giai đoạn, giúp doanh nghiệp phát triển ổn định, tránh bớt rủi ro. Góp phần nâng cao dân trí, nâng cao đời sống xã hội, từng bước hình thành xã hội thông tin.

* Thời điểm lập Quy hoạch phát triển Công nghệ thông tin: năm 2009

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

 - Thuyết minh:

  + Thuyết minh Quy hoạch phát triển Công nghệ thông tin đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020, tỉnh Bắc Kạn

  + Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển Công nghệ thông tin đến 2015 và định hướng đến năm 2020, tỉnh Bắc Kạn

(nvl-qtrinh98-Acvn8)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi