0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Báo cáo tổng hợp Dự án rà soát, điều chỉnh Quy hoạch 3 loại rừng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 - tỉnh Điện Biên

Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf), (.xls)

Báo cáo tổng hợp Dự án rà soát, điều chỉnh Quy hoạch 3 loại rừng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 - tỉnh Điện Biên

- Theo quy hoạch 3 loại rừng được UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt tại Quyết định số 76/QĐ-UBND ngày 14/01/2008, tổng diện tích đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên là 760.449,82 ha, trong đó: Rừng đặc dụng 46.516,88 ha; rừng phòng hộ 424.199,39 ha; rừng sản xuất 289.733,55 ha. Kết quả quy hoạch này đã tiến hành phân loại rừng, phân cấp rừng phòng hộ nhưng định hướng phát triển rừng trong giai đoạn mới theo quy hoạch 3 loại rừng này còn có một số bất cập, hạn chế.

- Từ những tồn tại, hạn chế về hiện trạng quy hoạch 3 loại rừng nêu trên, việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng của tỉnh đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 là cần thiết, phù hợp với định hướng phát triển ngành lâm nghiệp và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

- Được UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt tại Quyết định số 1208/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2018

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2018

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Báo cáo tổng hợp Dự án rà soát, điều chỉnh Quy hoạch 3 loại rừng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 - tỉnh Điện Biên

+ Quyết định phê duyệt Dự án rà soát, điều chỉnh Quy hoạch 3 loại rừng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 - tỉnh Điện Biên

+ Các bảng tính toán

(huentt-qtrinh98-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi