0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu chức năng số 6-2, Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm, thành phố Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng

Định dạng tài liệu: (.doc), (.jpg), (.pdf)

Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu chức năng số 6-2, Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm, thành phố Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng

  - Hồ Tuyền Lâm là một trong những cảnh quan đẹp và là khu du lịch trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng. Khu du lịch hồ Tuyền Lâm thuộc thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận là Khu du lịch quốc gia tại Quyết định số 205/QĐ-TTg ngày 15 tháng 02 năm 2017

- Khu chức năng số 6-2 là một trong ba vị trí thu hút đầu tư (các phân khu chức năng số 3-0, 6-2, 7-10) thuộc Khu du lịch hồ Tuyền Lâm đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 tại Quyết định số1272/QĐ-UBND ngày 13 tháng 06 năm 2020.

Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu chức năng số 6-2, Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm, thành phố Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng

- Mục tiêu đồ án là: Quy định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu về sử dụng đất, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật, các yêu cầu về không gian, kiến trúc, kiểm soát kiến trúc, cảnh quan và những yêu cầu khác đối với từng khu vực thiết kế phù hợp các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành. Tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2020

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu chức năng số 6-2, Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm, thành phố Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu chức năng số 6-2, Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm, thành phố Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng

+ Quy định quản lý

 - Bản vẽ:

+ Bản đồ hiện trạng tổng hợp

+ Bản đồ định hướng phát triển không gian

+ Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

+ Bản đồ quy hoạch hệ thống giao thông

+ Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

 (quynhtrinh-Acvn6789)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi