0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết 1/500 Một phần lô I-O20, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc - tỉnh Long An

Định dạng tài liệu: (.doc), (.jpg), (.pdf)

Quy hoạch chi tiết 1/500 Một phần lô I-O20, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc - tỉnh Long An

- Việc lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 một phần lô I-O20 tại thị trấn Cần Giuộc nhằm cụ thể hóa quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 thị trấn Cần Giuộc mở rộng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Khu đất lập đồ án được định hướng là đất ở hiện hữu chỉnh trang kết hợp xây dựng mới nên việc lập đồ án quy hoạch chi tiết để chỉnh trang đô thị là phù hợp với định hướng chung thị trấn, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống, đời sống vật chất và tinh thần của người dân trong khu vực.

- Đồ án được phê duyệt tại Quyết định số 329/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2021

Quy hoạch chi tiết 1/500 Một phần lô I-O20, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc - tỉnh Long An

- Mục tiêu của đồ án đó là: Xác định quy mô, tính chất các khu chức năng phù hợp với tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan; xây dựng hạ tầng kỹ thuật có sự kết nối đồng bộ toàn khu vực. Lập mặt bằng sử dụng đất, phân chia các lô đất phù hợp với chức năng trong khu vực quy hoạch. Xác định khoảng lùi xây dựng, mật độ xây dựng, tầng cao xây dựng, định hướng tổ chức các không gian cảnh quan kiến trúc, môi trường đô thị. Xây dựng công trình phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn và hài hòa kiến trúc với không gian xung quanh. Đề xuất giải pháp xây dựng hạ tầng kỹ thuật phù hợp với điều kiện trong giai đoạn trước mắt và lâu dài.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2021

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chi tiết 1/500 Một phần lô I-O20, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc - tỉnh Long An

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500 Một phần lô I-O20, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc - tỉnh Long An

 - Bản vẽ:

+ Bản vẽ hiện trạng kiến trúc cảnh quan, hạ tầng xã hội và đánh giá đất xây dựng

+ Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ Bản vẽ quy hoạch giao thông

+ Bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống

(quynhtrinh-Acvn6789)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi