0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết 1/500 xây dựng cảng Tân Cảng Quế Võ - tỉnh Bắc Ninh

Định dạng tài liệu: (.doc), (.jpg), (.pdf)

Quy hoạch chi tiết 1/500 xây dựng cảng Tân Cảng Quế Võ - tỉnh Bắc Ninh

- Công ty cổ phần Tân Cảng Quế Võ đã được cấp giấy đăng ký doanh nghiệp số 2301021818 (đăng ký lần đầu ngày 13/3/2018, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 29/05/2019), có trụ sở chính tại thôn Kiều Lương, Xã Đức Long, Huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Lĩnh vực hoạt động chính bao gồm: vận tải hàng hóa bằng đường bộ, vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương, vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa, kho bãi và lưu giữ hàng hóa, hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy, bốc xếp hàng hóa, hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải, kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê, cho thuê xe có động cơ, cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác. Quyết định số 1201/QĐ-BGTVT ngày 11/6/2018 của Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt quy hoạch chi tiết phát triển hệ thống cảng cạn Việt Nam đến 2020, định hướng đến 2030 Công ty cổ phần Tân Cảng Quế Võ (đổi tên doanh nghiệp từ Công ty cổ phần cảng ICD Quế Võ) quyết định thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để điều chỉnh mục tiêu dự án nâng cấp thành cảng cạn với quy mô, tổng mức đầu tư và tiến độ thực hiện dự án điều chỉnh phù hợp

- Đồ án được phê duyệt tại Quyết định số 420/QĐ-UBND ngày 09 tháng 09 năm 2020

Quy hoạch chi tiết 1/500 xây dựng cảng Tân Cảng Quế Võ - tỉnh Bắc Ninh

- Mục tiêu của đồ án đó là: Xây dựng, phát triển đô thị bền vững, hạ tầng đồng bộ, hiện đại, có môi trường sống hài hòa, bền vững; Trở thành đô thị phát triển mạnh về công nghiệp công nghệ cao, ưu tiên phát triển công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp chất lượng cao, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đảm bảo an sinh xã hội; Phát triển đô thị hài hòa các khu vực, giữa con người với thiên nhiên. Tạo lập hình ảnh đô thị, cải thiện chất lượng cuộc sống cho tất cả người dân, đáp ứng nhu cầu phát triển mới, hội nhập với sự phát triển của vùng và khu vực, tạo đà thúc đẩy quá trình đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế; Làm cơ sở pháp lý cho việc quản lý sử dụng đất đai, lập các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, triển khai các chương trình phát triển và các dự án đầu tư trên địa bàn

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2020

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chi tiết 1/500 xây dựng cảng Tân Cảng Quế Võ - tỉnh Bắc Ninh

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500 xây dựng cảng Tân Cảng Quế Võ - tỉnh Bắc Ninh

 - Bản vẽ:

+ Bản vẽ quy hoạch kiến trúc cảnh quan

+ Bản vẽ hiện trạng kiến trúc cảnh quan

+ Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ Bản vẽ quy hoạch hệ thống giao thông

+ Bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống

(quynhtrinh-Acvn6789)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi