Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2019

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tổng hợp

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Bản vẽ

QH-01: Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất

QH-02: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất

QH-03: Bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và đánh giá đất xây dựng

QH-04: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

QH-05: Sơ đồ tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan

QH-06: Bản đồ quy hoạch chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật

QH-07: Bản đồ quy hoạch san nền – khối lượng san nền

QH-08: Bản đồ quy hoạch thoát nước mưa

QH-09: Bản đồ quy hoạch cấp điện – thông tin liên lạc

QH-10: Bản đồ quy hoạch mạng lưới cấp nước

QH-11: Bản đồ quy hoạch mạng lưới thoát nước thải

QH-12: Bản đồ quy hoạch tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), bản vẽ file ảnh (.jpg), thuyết minh (.doc), quyết định (.pdf)

(bnt-hntt-Acvn12)

Date published: 03.02.2020 | 08:54
Available in Ebook

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới xã Hoằng Quang và xã Hoằng Long, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá

Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2019

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tổng hợp

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Bản vẽ

QH-01: Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất

QH-02: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất

QH-03: Bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và đánh giá đất xây dựng

QH-04: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

QH-05: Sơ đồ tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan

QH-06: Bản đồ quy hoạch chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật

QH-07: Bản đồ quy hoạch san nền – khối lượng san nền

QH-08: Bản đồ quy hoạch thoát nước mưa

QH-09: Bản đồ quy hoạch cấp điện – thông tin liên lạc

QH-10: Bản đồ quy hoạch mạng lưới cấp nước

QH-11: Bản đồ quy hoạch mạng lưới thoát nước thải

QH-12: Bản đồ quy hoạch tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), bản vẽ file ảnh (.jpg), thuyết minh (.doc), quyết định (.pdf)

(bnt-hntt-Acvn12)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]