Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2015

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Bản vẽ

Thiết kế đô thị

QH-01: Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất

QH-02: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất

QH-03: Bản đồ quy hoạch tồng mặt bằng sử dụng đất

QH-04: Bản đồ quy hoạch chia lô, chỉ giới đường đỏ

QH-05: Bản đồ tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan

QH-06: Bản đồ quy hoạch giao thông

QH-07.1: Mặt bằng khối lượng san nền

QH-07.2: Bản đồ quy hoạch cấp nước

QH-07.3: Mặt bằng thoát nước mưa

QH-07.4: Mặt bằng thoát nước thải

QH-07.5: Mặt bằng cấp điện chiếu sáng

QH-07.6: Mặt bằng cấp điện trung thế

QH-07.7: Mặt bằng cấp điện hạ thế

QH-07.8: Mặt bằng san nền

QH-08: Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), bản vẽ file ảnh (.jpg), quyết định (.pdf)

(bnt-hntt-Acvn12)

Date published: 30.12.2019 | 14:03
Available in Ebook

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở, công viên cây xanh thuộc Khu đô thị Nam thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá

Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2015

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Bản vẽ

Thiết kế đô thị

QH-01: Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất

QH-02: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất

QH-03: Bản đồ quy hoạch tồng mặt bằng sử dụng đất

QH-04: Bản đồ quy hoạch chia lô, chỉ giới đường đỏ

QH-05: Bản đồ tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan

QH-06: Bản đồ quy hoạch giao thông

QH-07.1: Mặt bằng khối lượng san nền

QH-07.2: Bản đồ quy hoạch cấp nước

QH-07.3: Mặt bằng thoát nước mưa

QH-07.4: Mặt bằng thoát nước thải

QH-07.5: Mặt bằng cấp điện chiếu sáng

QH-07.6: Mặt bằng cấp điện trung thế

QH-07.7: Mặt bằng cấp điện hạ thế

QH-07.8: Mặt bằng san nền

QH-08: Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), bản vẽ file ảnh (.jpg), quyết định (.pdf)

(bnt-hntt-Acvn12)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]