0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết xây dựng Nhà máy cấp nước sinh hoạt tại tổ 11, thị trấn SaPa huyện SaPa - tỉnh Lào Cai

Định dạng tài liệu: (.png), (.pdf)

Quy hoạch chi tiết xây dựng Nhà máy cấp nước sinh hoạt tại tổ 11, thị trấn SaPa huyện SaPa - tỉnh Lào Cai

Khu vực lập Quy hoạch có tổng diện tích 1,9418ha (19,418m2). Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch như sau:  Phía Đông giáp đồi 661; Phía Tây giáp Quốc lộ 4D và đồi 661; Phía Nam giáp Quốc lộ 4D; Phía Bắc giáp đồi 661

- Quy hoạch chi tiết xây dựng Nhà máy cấp nước sinh hoạt tại tổ 11, thị trấn SaPa huyện SaPa - tỉnh Lào Cai được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt theo Quyết định số 3694/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2018

Quy hoạch chi tiết xây dựng Nhà máy cấp nước sinh hoạt tại tổ 11, thị trấn SaPa huyện SaPa - tỉnh Lào Cai

- Mục tiêu của đồ án đó là: Kết hợp hài hòa giữa không gian cảnh quan và điều kiện địa hình cho toàn khu quy hoạch tạo sự thống nhất cao, đảm bảo được các yêu cầu kỹ thuật.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2018

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chi tiết xây dựng Nhà máy cấp nước sinh hoạt tại tổ 11, thị trấn SaPa huyện SaPa - tỉnh Lào Cai 

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Nhà máy cấp nước sinh hoạt tại tổ 11, thị trấn SaPa huyện SaPa - tỉnh Lào Cai

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ đánh giá hiện trạng tổng hợp

+ QH 02: Bản đồ tổ chức không gian kiến túc cảnh quan

+ QH 03: Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất

+ QH 04: Bản vẽ định hướng phát triển giao thông

+ QH 05: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống

(quynhtrinh-Acvn8)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi