Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2013

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tổng hợp

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Bản vẽ

Thiết kế đô thị

QH-01: Sơ đồ vị trí giới hạn khu đất lập quy hoạch

QH-02: Bản đồ hiện trạng kiến trúc, cảnh quan

QH-03: Bản đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật và đánh giá quỹ đất xây dựng

QH-04: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đai tỷ lệ 1/500

QH-06: Bản đồ quy hoạch giao thông – chỉ giới đường đỏ - chỉ giới xây dựng

QH-07.1: Bản đồ quy hoạch san nền – thoát nước mưa – thoát nước thải

QH-07.2: Bản vẽ tính khối lượng san nền

QH-07.3: Bản đồ quy hoạch cấp điện – cấp nước – thông tin liên lạc

QH-08: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

QH-09: Bản đồ đánh giá tác động môi trường chiến lược

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), thuyết minh (.doc), quyết định (.pdf)

(bnt-hntt-Acvn12)

Date published: 03.01.2020 | 09:57
Available in Ebook

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Bãi Trành, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá

Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2013

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tổng hợp

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Bản vẽ

Thiết kế đô thị

QH-01: Sơ đồ vị trí giới hạn khu đất lập quy hoạch

QH-02: Bản đồ hiện trạng kiến trúc, cảnh quan

QH-03: Bản đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật và đánh giá quỹ đất xây dựng

QH-04: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đai tỷ lệ 1/500

QH-06: Bản đồ quy hoạch giao thông – chỉ giới đường đỏ - chỉ giới xây dựng

QH-07.1: Bản đồ quy hoạch san nền – thoát nước mưa – thoát nước thải

QH-07.2: Bản vẽ tính khối lượng san nền

QH-07.3: Bản đồ quy hoạch cấp điện – cấp nước – thông tin liên lạc

QH-08: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

QH-09: Bản đồ đánh giá tác động môi trường chiến lược

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), thuyết minh (.doc), quyết định (.pdf)

(bnt-hntt-Acvn12)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]