0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung điều chỉnh thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung đến năm 2030 – tỉnh Sóc Trăng

Tra cứu quy hoạch: Đất Vàng Việt Nam - Bigdata về Quy hoạch - Dự án - Giá đất (datvangvietnam.net)

Định dạng tài liệu: (.pdf), (.png)

- Diện tích nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch toàn thị trấn khoảng 739,77ha, bao gồm toàn bộ địa giới hành chính thị trấn Cù Lao Dung với phạm vi, ranh giới như sau :

  + Phía Đông giáp: sông Bến Bạ - xã An Thạnh Đông.

  + Phía Tây giáp: sông Cồn Tròn - xã Đại Ân 1.

  + Phía Nam giáp: xã An Thạnh 2.

  + Phía Bắc giáp: xã An Thạnh Tây.

Mục tiêu của Quy hoạch chung điều chỉnh thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung đến năm 2030 – tỉnh Sóc Trăng là: Tạo động lực phát triển kinh tế xã hội và định hướng phát triển đô thị với các mục tiêu phát triển bền vững: phát triển kinh tế theo hƣớng công nghiệp, dịch vụ thương mại bên cạnh phát triển khoa học công nghệ, y tế, giáo dục, công nghiệp sản xuất, chế biến nông sản. Đề xuất các chỉ tiêu quy hoạch và các giải pháp thực hiện, xây dựng cải tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội nhằm tiến tới nâng cấp đô thị thị trấn Cù Lao Dung lên đô thị loại IV hiện đại. Đề xuất các kịch bản ứng phó với biến đổi khí hậu và nƣớc biển dâng trong đồ án Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cù Lao Dung. Phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên cạnh hạ tầng xã hội như: y tế, văn hóa, giáo dục, nhằm nâng cao năng lực đô thị, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân làm nền tảng để phát triển đô thị.

- Thời điểm lập Quy hoạch chung điều chỉnh thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung đến năm 2030 – tỉnh Sóc Trăng: năm 2016

- Được UBND tỉnh Sóc Trăng phê duyệt tại Quyết định 2320/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2016

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm các phần như sau:

*) Văn bản:

+ Thuyết minh quy hoạch điều chỉnh thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung đến năm 2030 – tỉnh Sóc Trăng

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung điều chỉnh thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung đến năm 2030 – tỉnh Sóc Trăng

*) Bản vẽ:

- QH 01: Bản vẽ định hướng phát triển không gian đô thị

- QH 02: Bản vẽ hiện trạng sử dụng đất

- QH 03: Bản vẽ quy hoạch giao thông

- QH 04: Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất

- QH 05: Bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống

(qtrinh98-Acvn17)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi