0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung xây dựng vùng huyện Kim Động đến năm 2035 - tỉnh Hưng Yên

Định dạng tài liệu: (.doc), (.jpg), (.pdf)

Quy hoạch chung xây dựng vùng huyện Kim Động đến năm 2035 - tỉnh Hưng Yên

 -  Huyện Kim Động là huyện phát triển kinh tế tổng hợp với các thế mạnh về du lịch, công nghiệp nhẹ, nông nghiệp công nghệ cao... gắn với các định hướng của Vùng thủ đô hà nội và Vùng tỉnh Hưng Yên đã được phê duyệt. Là huyện phát triển du lịch - dịch vụ, là địa bàn giữ vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh khu vực phía Bắc của thành phố Hưng Yên. Phạm vi lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Động bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên theo địa giới hành chính huyện Kim Động. Vị trí cụ thể như sau: Phía Bắc giáp  Huyện Khoái Châu và huyện Ân Thi. Phía Nam giáp: Thành phố Hưng Yên. Phía Đông giáp: Huyện Ân Thi và huyện Tiên Lữ. Phía Tây giáp: Huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội.

- Đồ án được phê duyệt tại Quyết định số 2637/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2019

Quy hoạch chung xây dựng vùng huyện Kim Động đến năm 2035 - tỉnh Hưng Yên

 - Mục tiêu của đồ án đó là: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các kế hoạch phát triển của huyện Kim Động đến năm 2020. Quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Động góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp, tiềm năng và lợi thế của địa phương để thúc đẩy kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Củng cố quốc phòng, an ninh vững chắc. Hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2020. Xây dựng huyện Kim Động giàu mạnh, văn minh, phấn đấu nằm trong khối huyện dẫn đầu của toàn tỉnh. Thúc đẩy phát triển ngành kinh tế mũi nhọn. Đề xuất phân bố không gian phát triển nông nghiệp, xây dựng công nghiệp, du lịch - dịch vụ, hệ thống hạ tầng xã hội, tổ chức phát triển giao thông và phân bố các công trình hạ tầng kỹ thuật, tổ chức môi trường bền vững ở đô thị và nông thôn.

*Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2019

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết Quy hoạch chung xây dựng vùng huyện Kim Động đến năm 2035 - tỉnh Hưng Yên

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng vùng huyện Kim Động đến năm 2035 - tỉnh Hưng Yên

 - Bản vẽ:

+ Bản vẽ hiện trạng phân bố dân cư và sử dụng đất

+ Bản vẽ phân vùng và định hướng phát triẻn không gian

+ Bản vẽ định hướng phát triển giao thông

(quynhtrinh-Acvn6789)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi