0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch phân khu Khu vực phía Bắc thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Định dạng tài liệu: (.doc), (.jpg), (.pdf)

Quy hoạch phân khu Khu vực phía Bắc thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

 - Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm được định hướng phát triển theo hướng chú trọng khai thác du lịch, dịch vụ, kết hợp hài hòa với các ngành kinh tế khác. Trên cơ sở đó, không gian thành phố được mở rộng và phát triển. Khu vực phía Bắc Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm là khu vực cửa ngõ phía Bắc của thành phố, nằm phía Bắc ngã ba nối giữa đường Thống Nhất với QL1A và nằm phía Nam cụm công nghiệp Thành Hải. Khu vực này chủ yếu thuộc địa phận xã Thành Hải và một phần nhỏ là khu ruộng của phường Văn Hải. Để có thể tạo lập được không gian cửa ngõ phía Bắc của thành phố khang trang, hiện đại, khai thác các lợi thế về phát triển kinh tế dịch vụ và công nghiệp, tạo không gian kinh tế đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong vùng, đồng thời, làm cơ sở pháp lý quản lý đầu tư xây dựng trong khu vực theo quy hoạch, việc lập quy hoạch phân khu khu vực phía Bắc TP. Phan Rang - Tháp Chàm là cần thiết.

- Đồ án được phê duyệt tại Quyết định số 484/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2015

Quy hoạch phân khu Khu vực phía Bắc thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Mục tiêu của đồ án đó là: Phát triển khu vực phía Bắc thành phố Phan Rang – Tháp Chàm trở thành khu vực phát triển dịch vụ, công nghiệp kết hợp hiệu quả với các ngành kinh tế khác. Cụ thể hóa nội dung Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm đến năm 2025 đã được UBND tỉnh Ninh Thuận phê duyệt tại Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND ngày 13/01/2009 (đồng thời tham khảo các nội dung có liên quan tại đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm đến năm 2030 đã được U;BND tỉnh Ninh Thuận thông qua và trình Bộ Xây dựng thỏa thuận phê duyệt). Làm cơ sở pháp lý để triển khai và thu hút đầu tư xây dựng cũng như quản lý xây dựng theo quy hoạch.

*Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2015

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch phân khu Khu vực phía Bắc thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch phân khu Khu vực phía Bắc thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

 - Bản vẽ:

+ Bản vẽ hiện trạng HTKT và môi trường

+ Bản vẽ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

+ Bản vẽ định hướng giao thông

+ Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

(quynhtrinh-Acvn6789)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi