0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đến năm 2020 định hướng đến năm 2030, tỉnh Ninh Thuận

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2016

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đến năm 2020 định hướng đến năm 2030, tỉnh Ninh Thuận

+ Các văn bản pháp lý

- Bản vẽ:

+ QH_01: Bản đồ quy hoạch phát triển giao thông vận tải đến năm 2020 định hướng đến năm 2030, tỉnh Ninh Thuận

+ QH_02: Bản đồ đường sắt

+ QH_03: Bản đồ khu công nghiệp cảng di lịch

+ QH_04: Bản đồ địa giới

Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf), (dwg)

(mailan-qtrinh98-Acvn8)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi