0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh cục bộ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu biệt thự Sông Uông tại phường Quang Trung và phường Trưng Vương năm 2019, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg), (.pdf), (.xls)

- Được phê duyệt tại: Số:  4862/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu biệt thự sông Uông tại phường Quang Trung

và phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí

- Thời điểm chỉnh sửa quy hoạch: năm 2019

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Điều chỉnh cục bộ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu biệt thự Sông Uông tại phường Quang Trung và phường Trưng Vương năm 2019

+ Thuyết minh Quy hoạch hệ thống điện khu biệt thự Sông Uông phường Quang Trung và phường Trưng Vương

+ Các văn bản pháp lý

- Bản vẽ:

+ Bản vẽ quy hoạch cấp điện chiếu sáng lần 7

+ Bản vẽ tổng mặt bằng cấp điện trung áp sửa lần 8

+ Bản vẽ quy hoạch hệ thống điện hạ áp sửa lần 7

+ Bản vẽ quy hoạch hệ thống điện hạ áp sửa lần 8

+ Bản vẽ quy hoạch cấp điện chiếu sáng lần 8

+ Bản vẽ hệ thống thông tin liên lạc sửa lần 7

+ Bản vẽ hệ thống thông tin liên lạc sửa lần 8

+ Bản vẽ tổng mặt bằng cấp điện trung áp sửa lần 7

+ QH07: Bản vẽ quy hoạch san nền

+ QH08: Bảng tính toán khối lượng san nền

+ QH09: Bản vẽ quy hoạch hệ thống giao thông

+ QH10: Bản vẽ quy hoạch hệ thống thoát nước mưa

+ QH11: Bản vẽ quy hoạch thoát nước thải

+ QH12: Bản vẽ hệ thống cấp nước

+ Bản vẽ tổng mặt bằng sông Uông

(huycuong-Thanhphuong99-Acvn15)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi