Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

1- Thuyết minh tổng hợp

2- Bản vẽ

+ QH01: Bản đồ đánh giá hiện trạng tổng hợp

+ QH02: Bản vẽ hiện trạng sử dụng đất toàn xã

+ QH03: Bản vẽ định hướng phát triển không gian xã nông thôn mới

+ QH04: Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất toàn xã

+ QH05: Bản đồ quy hoạch hệ thống giao thông, thủy lợi

+ QH06: Bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

+ QH07: Bản đồ hiện trạng khu trung tâm xã Vạn Yên

+ QH08: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất khu trung tâm xã Vạn Yên

+ QH09: Bản đồ quy hoạch kiến trúc cảnh quan khu trung tâm

+ QH10: Bản đồ quy hoạch giao thông, san nền khu trung tâm xã

+ QH11: Bản đồ quy cấp điện, cấp nước khu trung tâm xã

+ QH12: Bản vẽ hướng dẫn mẫu nhà và công trình công cộng

 

Định dạng tài liệu: Thuyết minh file word (.doc), Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(b)

Date published: 29.03.2017 | 08:46
Available in Ebook

Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Vạn Yên-Huyện Mê Linh-Thành phố Hà Nội

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

1- Thuyết minh tổng hợp

2- Bản vẽ

+ QH01: Bản đồ đánh giá hiện trạng tổng hợp

+ QH02: Bản vẽ hiện trạng sử dụng đất toàn xã

+ QH03: Bản vẽ định hướng phát triển không gian xã nông thôn mới

+ QH04: Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất toàn xã

+ QH05: Bản đồ quy hoạch hệ thống giao thông, thủy lợi

+ QH06: Bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

+ QH07: Bản đồ hiện trạng khu trung tâm xã Vạn Yên

+ QH08: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất khu trung tâm xã Vạn Yên

+ QH09: Bản đồ quy hoạch kiến trúc cảnh quan khu trung tâm

+ QH10: Bản đồ quy hoạch giao thông, san nền khu trung tâm xã

+ QH11: Bản đồ quy cấp điện, cấp nước khu trung tâm xã

+ QH12: Bản vẽ hướng dẫn mẫu nhà và công trình công cộng

 

Định dạng tài liệu: Thuyết minh file word (.doc), Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(b)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]