Hồ sơ Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho dự án Khu đô thị mới
200 EP
TCVN 9487:2012 Quy trình điều tra, lập bản đồ đất tỷ lệ trung bình và lớn
0 EP
TCVN 9416:2012 Điều tra đánh giá địa chất môi trường - phương pháp khí phóng xạ
0 EP
TCVN 9414:2012 Điều tra, đánh giá địa chất môi trường - phương pháp gamma
0 EP
TCVN 9413:2012 Điều tra, đánh giá địa chất môi trường – an toàn phóng xạ
0 EP
Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng khu văn hóa giải trí Lâm Viên thành phố Vạn Tường- tỉnh Quảng Ngãi
20 EP
Đồ án tốt nghiệp: Quy hoạch chi tiết 1/2000 Khu đô thị số 2 – trục đường phía Nam – TP. Hà Đông
20 EP
Ứng dụng GIS đánh giá thích nghi đất đai phục vụ quy hoạch phát triển cây cao su tại huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
15 EP
Ứng dụng GIS và mô hình SWAT đánh giá chất lượng nước mặt lưu vực sông Đăk Bla, tỉnh Kon Tum
15 EP
Ứng dụng GIS và phương pháp phân tích thứ bậc (AHP) đánh giá thích nghi cây cà phê vối (Robusta) ở Đức Trọng, Lâm Đồng
15 EP
Trang 1/4
1
... 4
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]