Hồ sơ bản vẽ thi công bức Bình Phong của công trình tín ngưỡng - chi tiết và tinh xảo
100 EP
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 xây dựng tu bổ chùa Quỳnh Biểu
300 EP
Quy hoạch chi tiết khuôn viên chùa Pháp Âm
250 EP
Quy hoạch tổng mặt bằng đầu tư phục hồi chùa Hoàng Lỗ
300 EP
Thư viện 3D Kiến trúc nhà Việt cổ gian thờ trên mái
50 EP
Thư viện 3D Kiến trúc nhà Việt cổ
50 EP
Hồ sơ thiết kế nhà biệt thự vườn
30 EP
Hồ sơ bảo tồn di sản kiến trúc nhà thợ họ Nguyễn
30 EP
Hồ sơ bảo tồn di sản kiến trúc Đình Đại Nam
30 EP
Phương án quy hoạch chùa, quy mô 7.100 M2
30 EP
Trang 1/3
1
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]