Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công công trình Khu liên hợp tổ chức sự kiện và giải trí 8 tầng – Phần 2: Nước
100 EP
Hồ sơ thiết kế - Trường tiểu học - Phần 5:Cấp thoát nước
50 EP
Thiết kế hạ tầng đường đô thị - Tuyến đường qua núi – Phần 5: Thoát nước mưa
30 EP
Cấu tạo chi tiết các hố ga bơm chuyển bậc có H = 4 – 5m
50 EP
Chi tiết cống ngang thoát nước qua bậc tam cấp
40 EP
Chi tiết cấu tạo rãnh và đường rãnh xả thoát nước
50 EP
Thoát nước – Bản vẽ chi tiết mặt cắt ngang hố đào các loại cống, rãnh thoát nước mưa
25 EP
Thoát nước-Bản vẽ thiết kế chi tiết thoát nước sinh hoạt cho một dãy nhà ở
25 EP
Thoát nước-Bản vẽ chi tiết hố ga và nắp chắn rác Composite
0 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]