Đồ án cầu bê tông cốt thép – Thiết kế cầu dầm bản rỗng lắp ghép, L = 19,5m
30 EP
Đồ án thi thi công nhà công nghiệp 1, khung bê tông cốt thép lắp ghép, móng lắp ghép
15 EP
Kỹ thuật lắp ghép nhà công nghiệp 1 tầng
25 EP
TCVN 9115:2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép -thi công và nghiệm thu
15 EP
TCVN 9376:2012 Nhà ở lắp ghép tấm lớn - thi công và nghiệm thu công tác lắp ghép
0 EP
Giáo trình Kỹ thuật thi công
15 EP
Giáo trình kỹ thuật thi công tập 2.
15 EP
Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép.
15 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]