Mẫu hồ sơ Lập báo cáo nghiên cứu khả thi, tổng mức đầu tư và hiệu quả đầu tư dự án khu nhà ở xã hội
200 EP
Phương án tài chính dự án nhà ở xã hội chung cư 25 tầng
150 EP
Hồ sơ thiết kế cảnh quan cây xanh khu hỗn hợp trung tâm hội chợ xúc tiến thương mại ngành xây dựng kết hợp khu ở cao cấp
300 EP
Hồ sơ cấp điện Nhà ở hỗn hợp 15 tầng
100 EP
Hồ sơ thiết kế Chung cư thu nhập thấp - Phần 7: Dự toán
50 EP
Hồ sơ thiết kế Chung cư thu nhập thấp - Phần 6: Bản tính toán và thuyết minh
50 EP
Hồ sơ thiết kế Chung cư thu nhập thấp - Phần 5: Thiết kế hệ thống cấp thoát nước
50 EP
Công trình nhà ở xã hội - 5 tầng  - 90 hộ – Phần 4: Cấp nước
30 EP
Công trình nhà ở xã hội - 5 tầng  - 90 hộ – Phần 3: Cấp điện
30 EP
Công trình nhà ở xã hội - 5 tầng  - 90 hộ – Phần 2: Kết cấu
30 EP
Trang 1/2
1
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]