Đề án Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2025 có xét đến 2035 (tập 1- Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV)
100 EP
Sơ đồ kết dây lưới điện hiện trạng 110Kv, 220Kv, 500Kv toàn miền Bắc năm 2012
100 EP
Hồ sơ thiết kế cảnh quan cây xanh khu hỗn hợp trung tâm hội chợ xúc tiến thương mại ngành xây dựng kết hợp khu ở cao cấp
300 EP
Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công công trình Khu liên hợp tổ chức sự kiện và giải trí 8 tầng – Phần 5: Điện nhẹ
70 EP
Hồ sơ cấp điện Nhà ở hỗn hợp 15 tầng
100 EP
Hồ sơ thiết kế Chung cư thu nhập thấp - Phần 5: Thiết kế hệ thống cấp thoát nước
50 EP
Hồ sơ thiết kế Chung cư thu nhập thấp - Phần 1: Thiết kế cơ điện
50 EP
Trang 1/4
1
... 4
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]