0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Chuyên đề: chính sách đa dạng hóa nguồn lực phát triển đô thị của một số nước trên thế giới – bài học kinh nghiệm cho việt nam

Định dạng tài liệu:  (.pdf)

Quá trình đô thị hóa đang là một xu hướng tất yếu trên thế giới với một tốc độ nhanh chưa từng thấy, đặc biệt tại các nước đang phát triển. Điều này kéo theo việc mở rộng quy mô đô thị, nhu cầu về cơ sở hạ tầng đô thị sẽ tăng nhanh và ngày càng trở nên căng thẳng. Trong khi đó, nguồn vốn đầu tư chủ yếu cho cơ sở hạ tầng địa phương hiện nay từ ngân sách nhà nước luôn không đủ. Như vậy, nhiệm vụ cho các thành phố lớn là phải tìm ra những nguồn vốn khác để đầu tư cơ sở hạ tầng và cung cấp dịch vụ công cộng cho người dân. Ở nước ta hiện nay, để đáp ứng các mục tiêu đã đặt ra đối với phát triển cơ sở hạ tầng nói chung, hạ tầng đô thị nói riêng trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, Việt Nam vẫn cần đến 480 tỷ USD. Đây là những khoản đầu tư rất lớn, đòi hỏi phải huy động từ nhiều nguồn ngoài ngân sách nhà nước và cần có những chính sách, cơ chế riêng nhằm tạo nguồn tài chính cho xây dựng, phát triển đô thị.

- Thời điểm ra đời: năm 2018

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

I. Một số khái niệm về nguồn nhân lực phát triển đô thị

II. Chính sách đa dạng hóa nguồn lực phát triển đô thị của một số nước trên thế giới

III. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

(HMC - Thanhphuong99 – acudvn18)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi