0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
0 EP
TCVN 9158:2012 Công trình thủy lợi - công trình tháo nước - phương pháp tính toán khí thực

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp tính toán kiểm soát khí thực trên các bộ phận của công trình tháo nước và các giải pháp phòng chống khí thực khi thiết kế mới hoặc thiết kế sửa chữa, nâng cấp các công trình tháo nước.

 

Không áp dụng tiêu chuẩn này để tính toán khí thực các máy bơm và turbin thủy lực.

 

(kd)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi
Ý kiến bạn đọc: