Tiêu chuẩn này quy định phương pháp tính toán kiểm soát khí thực trên các bộ phận của công trình tháo nước và các giải pháp phòng chống khí thực khi thiết kế mới hoặc thiết kế sửa chữa, nâng cấ
Date published: 01.06.2014 | 06:00
Available in Ebook
Thủy lợi
0 EP

TCVN 9158:2012 Công trình thủy lợi - công trình tháo nước - phương pháp tính toán khí thực

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp tính toán kiểm soát khí thực trên các bộ phận của công trình tháo nước và các giải pháp phòng chống khí thực khi thiết kế mới hoặc thiết kế sửa chữa, nâng cấp các công trình tháo nước.

 

Không áp dụng tiêu chuẩn này để tính toán khí thực các máy bơm và turbin thủy lực.

 

(kd)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]