Avila - đô thị của thần thánh và đá
Avila được người Castilla gọi là “đô thị của thần thánh và đá”, được thành lập bởi các bộ lạc người Celte, sau đó trở thành một tiền đồn của La Mã và bị người Visigoth đánh chiếm.
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]